පරිගණකයේ සුපුරැදු දර්ෂන නොලැබීමට හේතු හා අනෙකුත් ගැටලුවලට පිලිතුරැ


පරිගණක භාවිතයේදී එදිනෙදා මතු වන දෝෂ බොහොමයක් පහසුවෙන් හඳුනාගෙන නිරාකරණය කර ගැනීමට පුලුවන් ඒවාය. ඒ සඳහා ක්‍රමවත් අනුපිළිවෙලක් ඔස්සේ පිළියම් යෙදිය යුතුය. මෙය හඳුන්වන්නේ පරිගණකවල දෝෂ සමනය කිරීම (trouble shooting) කියාය.

About Me

Powered by Blogger.

Blog Archive

අපගේ සියළුම මෘද්‍රකාංග හා අනිකුත් දේවල් පාහේ මීඩියාෆයර් සර්වර් එකට අප්ලෝඩ් කර ඇත. නමුත් මේ වන විට ඔවුන් මාගේ එකවුන්ට් එක අත්හිටුවා ඇති බැවින් සමහර බාගත කිරීම් ක්‍රියාත්මක නොවිය හැක. මා හට එම දේවල් නැවත අප්ලෝඩ් කලද නොහැක. කිමද මා සතුව ඒවා මේ වන විට නොමැති හෙයිනි. සිදුවන දෝශයට සමාව ඉල්ලමි.

Popular Posts

Labels

Followers

Advertisement