ලෝක කුසලානයේ ඇත්තම තිත්ත කතාව......

මම ලෝක කුසලානය තිබ්බ දවසේ කප් එක ඉන්දියාව ගත්තට පස්සේ එවෙලේම පෝස්ට් එකක් දැම්මා.(බැලුවෙ නැත්නම් මෙතනින් යන්න). ඒත් මම කිව්වේ ඒ වෙලාවේ මට තිබ්බ සන්තාපයත් එක්ක.ඔන්න දැන් මුලුමනින්ම විස්තරයක් දානවා.

Internet Money - 05 කොටස (Data Entry Jobs 2)

ඔන්න Internet Money - 05 කොටසත් ගෙනාවා.මුලින්ම

About Me

Powered by Blogger.

Blog Archive

අපගේ සියළුම මෘද්‍රකාංග හා අනිකුත් දේවල් පාහේ මීඩියාෆයර් සර්වර් එකට අප්ලෝඩ් කර ඇත. නමුත් මේ වන විට ඔවුන් මාගේ එකවුන්ට් එක අත්හිටුවා ඇති බැවින් සමහර බාගත කිරීම් ක්‍රියාත්මක නොවිය හැක. මා හට එම දේවල් නැවත අප්ලෝඩ් කලද නොහැක. කිමද මා සතුව ඒවා මේ වන විට නොමැති හෙයිනි. සිදුවන දෝශයට සමාව ඉල්ලමි.

Popular Posts

Labels

Followers

Advertisement