මුලු Posts ගානයි comments ගානයි blog එකේ එකම තැනකින් පෙන්වමු


මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට පින්තූරේ පේන විදිහට කොහොමද ඔයාගෙ blog එකේ එක තැනක ඔයා ලියපු මුලු post ගානයි සහ ඔයාගෙ blog එකේ තියන මුලු comments වල එකතුවයි පෙන්වන හැටි.


මුලින්ම Page Elements වලට යන්න. ඊට පස්සේ Add a Gadget කියන තැනක් click කරලා HTML/JavaScript කියන එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ පහළ දීල තියෙන code එක HTML/avaScript එකට copy, paste කරන්න.<script style="text/javascript">
function numberOfPosts(json) {
document.write('Total Posts: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
function numberOfComments(json) {
document.write('Total Comments: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
</script>
<font color="red"><script src="http://blogshansi.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"></script>
<script src="http://blogshansi.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script></font>
නිල් පාටින් ඇති blogshansi.blogspot.com කියන එක වෙනුවට ඔයාගෙ blog එකේ URL එක දෙන්න.
රතු පාටින් තියෙන ඒවට ඔයාට කැමති විදිහකට වෙනස් කරගන්න.

දැන් Save දෙන්න.

6 comments:

 1. ස්තුතියි මම මේක හො හොය හිටියෙ

  ReplyDelete
 2. උදාර11/6/11, 1:11 PM

  තෑන්ක්ස් මචං... තව මේ වගේ ට්‍රික්ස් තියේ නම් දාන්න.

  ReplyDelete
 3. මමත් හොය හොයා හිටියෙ තැන්ක්ස්

  ReplyDelete
 4. tanx අයියා.. නියමයි..:)

  ReplyDelete
 5. මචන් ඔය » වෙනුවට » ,breadcrumb Navigation එකට එන්න ඔනෙ.

  මේ කොඩ් එක
  <b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
  <b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>
  <!-- No breadcrumb on front page -->
  <b:else/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
  <div class='breadcrumbs'>
  Browse �» <a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Home</a>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
  <b:if cond='data:post.labels'>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <b:if cond='data:label.isLast == "true"'> �» <a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a> </b:if> </b:loop>
  �» <span><data:post.title/></span> </b:if> </b:loop> </div>
  <b:else/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
  <div class='breadcrumbs'>
  Browse �» <a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> �» Archives for <data:blog.pageName/> </div> <b:else/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
  <div class='breadcrumbs'>
  <b:if cond='data:blog.pageName == ""'>
  Browse �» <a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> �» All posts <b:else/>
  Browse �» <a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> �»
  Posts filed under <data:blog.pageName/>
  </b:if> </div> </b:if> </b:if> </b:if>
  </b:if>
  </b:includable>
  <b:includable id='main' var='top'>
  <!-- posts -->
  <div class='blog-posts hfeed'>
  <!-- disable default status message
  <b:include data='top' name='status-message'/>default status message disabled -->
  <b:include data='posts' name='breadcrumb'/><data:adStart/>

  මේකෙන් රීප්ලෙස් කරන්න
  http://www.mediafire.com/file/gwb2k3bym9w4hcr/breadcrumb.txt

  ReplyDelete
 6. Admin @ Royal Tutor said...

  යාලුවා. මම දීල තියෙන එක වැඩ කරනවා. ඔයා දීල තියෙන එකත් වැඩකරනවා වෙන්න පුලුවන්. ස්තූතියි ඔයාගෙ දැනුමෙනුත් බිදක් දැම්මට

  ReplyDelete

දයාබර ප්‍රේක්ෂකය! මෙම අඩවියෙහි සඳහන්ව ඇති Download links නිවැරිදි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක නොකරයිනම් කරුණාකර මා හට දන්වන්න. නැතිනම් එම අදාල ක්‍රියාත්මක නොකරන Link ඇති පිටුවෙහි Comment එකක් යොදා ඒ බව දැනුම් දෙන්න. එම අදාල වැරැද්ද හැකි ඉක්මනින් නිවැරදි කිරීමට පියවර ගනු ලබනු ඇත.

About Me

Powered by Blogger.

Blog Archive

අපගේ සියළුම මෘද්‍රකාංග හා අනිකුත් දේවල් පාහේ මීඩියාෆයර් සර්වර් එකට අප්ලෝඩ් කර ඇත. නමුත් මේ වන විට ඔවුන් මාගේ එකවුන්ට් එක අත්හිටුවා ඇති බැවින් සමහර බාගත කිරීම් ක්‍රියාත්මක නොවිය හැක. මා හට එම දේවල් නැවත අප්ලෝඩ් කලද නොහැක. කිමද මා සතුව ඒවා මේ වන විට නොමැති හෙයිනි. සිදුවන දෝශයට සමාව ඉල්ලමි.

Popular Posts

Labels

Followers

Advertisement